Referencer

Se hvilke sager GEOboringer.dk har været en del af.

Nedrivning af den gamle Storstrømsbro

Udvidelse af eksisterende udløbsledning

Udvidelse af Schüttesvej i Horsens

Udvidelse af sydhavnen

Etablering af ny udløbsledning

Udvidelse af Frederikshavn havn

Udvidelse af færgeterminalen i Århus havn

Opførelse af ny bæredygtig bydel

I forbindelse med elektrificering af banen

Omdannelse af sedimentdepot til erhverv.

Omdannelse af Spritfabrikken til erhverv, beboelse m.m

Udvidelse af Skagen Havn.

Udvidelse af Karstensens skibsvæft i Skagen.

Udvidelse af Rønne havn på Bornholm

Opførelse af havvindmøllepark