Geoboringer

FREDERIKSHAVN HAVN

GEOboringer.dk har som entreprenør for Frederikshavn Havn haft ansvaret for alt feltarbejdet, herunder planlægning og gennemførelse af samtlige offshore arbejder, i forbindelse med udførelse af supplerende geotekniske undersøgelser for en ombygning / udbygning af Frederikshavn Havn.