Geoboringer

Hydro-geologiske boringer

For at vurdere grundvandets kvalitet og strømning kan hydro-geotekniske boringer benyttes. Derved kan grundvandsforhold på en byggegrund undersøges inden byggeriet opstart. Denne type forsøg benyttes også til bestemmelse af forurening af grundvand.