Geoboringer

Miljø- og forureningsboringer

Ved opstart af nye projekter foretages der miljøboringer for at afdække om grunden er forurenet. Er en forurening kendt kan miljøboringer benyttes til fastlægge omfanget samt hvilke tiltag, der skal iværksættes. 

Prøverne kan både være vand- og jordprøver. Prøverne sendes til et laboratorie, der analysere for miljøfarlige stoffer.