Geoboringer

Geotekniske undersøgelser

For at få en vurdering af  funderingsforholdene udføres geotekniske boringer. Der tages jordprøver i hele boringens dybde, for at få optegnet jordens lagfølge. Derudover kan der foretages diverse former for trykforsøg som SPT (Standard Penetration Test) og vingeforsøg til at kunne analyser jordens bæreevne. Prøverne sendes til en geoteknisk rådgiver der analyserer prøverne og udfærdiger en rapport.

Vi har stor erfaring i at lave dybe geotekniske boringer til vand og til lands.