Geoboringer

CPT-Forsøg

CPT står for ”Cone Penetration Test” og benyttes til bestemmelse af jordens lagfølge og dens geotekniske egenskaber. Ved hjælp af tryk nedpresses en sonde vertikalt i jorden, undervejs måles trykket på spidsen og langs siderne.

Ud fra disse målinger kan lagtykkelser defineres og vurderes. Ligeledes kan der også laves CPTu forsøg, hvor undersøgelserne laves ved at måle jordens poretryk. To af vores borerigge kan udføres disse typer forsøg, derudover har vi en special CPT-rig.