Geoboringer

KØGE HAVN

GEOboringer.dk har som entreprenør for Køge Kommune haft ansvaret for planlægning og gennemførelse af de marine geotekniske feltundersøgelser ifm. projektering af Køge Dige.