Geoboringer

THYBORØN HAVN

GEOboringer.dk har som entreprenør for Thyborøn Havn været totalleverandør af geotekniske undersøgelser for udvidelse af sydhavnen (Etape 3). Undersøgelserne blev alle udført fra jack-up-flåde, der blev blandt andet udført 5 geotekniske boringer til kote -18 meter samt 17 CPTu sonderinger ned til kote 22 meter.