Geoboringer

SPRITFABRIKKEN, AALBORG

GEOboringer.dk har stået for en del af borearbejdet i forbindelse med omdannelsen af Spritfabrikken til erhverv, beboelse m.m