Geoboringer

NISSUM BREDING

GEOboringer.dk har som underentreprenør for COWI A/S udført geotekniske undersøgelsesboringer,
CPTu-sonderinger samt geologisk bedømmelse for 4 meget store vindmøllefundamenter i Nissum Bredning.