Geoboringer

HIMMARK STRAND

GEOboringer.dk har som underentreprenør for Arkil A/S udført 8 stk. offshore geotekniske boringer til ca. kote -20 meter.