Geoboringer

AARHUS HAVN – NY FÆRGETERMINAL

GEOboringer.dk har som entreprenør for Aarhus Havn haft ansvaret for feltarbejdet, herunder planlægning og gennemførelse af offshore arbejder, i forbindelse med udførelse af geotekniske undersøgelser for etablering af ny færgeterminal / udvidelse af Aarhus Havn. Der blev blandt andet udført 12 geotekniske boringer mellem kote -25 og -30 meter fra Jack-up-flåde.