Geoboringer

BYGHOLM SØ, HORSENS

GEOboringer.dk har stået for borearbejdet på Bygholm sø, i forbindelse med udvidelse af Schüttesvej i Horsens.