Århus Havn

GEOboringer.dk har stået for borearbejdet i forbindelse med udvidelse af færgeterminalen i Århus Havn.